Održan projektni sastanak

Dana 07. siječnja 2020, u prostorijama STATIM-a održan je sastanak projektnog tima. Na sastanku su prezentirani trenutni rezultati i definirani detalji potrebni za uspješno privođenje projekta kraju.